Maks Fabiani

Rodil se je 29. april 1865 v Kobdilju umrl pa je 12. avgusta 1962 v Gorici. Rodil se je v premožni družini in je bil najmlajši od 14. otrok, sedem fantov in sedem deklet. Po končani ljudski šoli v domačem kraju je sedem let obiskoval realko v Ljubljani. Maturiral je leta 1883.Fabiani je bil eden najpomembnejših urbanistov avstrijske monarhije in inovator v arhitekturi na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Za sodelavca ga je k sebi povabil Otto Wagner Skupaj sta napisala odmevno knjigo o moderni arhitekturi; vodilni in podpisani avtor je ostal Wagner. Knjiga je po letu 1895 doživela vrsto ponatisov in prevodov.