Slovenska zgodovina

Najbolj poznane so Plečnikove Žale, Tromostovje. V Sloveniji smo v zgodovini imeli zelo različno arhitekturo. V Sloveniji se stika več različnih pokrajin, zaradi katerih se je razlikovala tudi arhitektura. Na Gorenjskem so imele hiše bolj pokončno streho. Na primorskem in v Ajdovščini so hiše imele bolj položne strehe zaradi burje in močnih vetrov.