Šolanje

Za poklic arhitekta moraš najprej opraviti splošno ali poklicno maturo kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi. Da se lahko prijaviš na fakulteto za arhitekturo moraš najprej opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture.S to izobrazbo se lahko zaposlimo v pisarni, kjer bomo risali risbe na računalnikih in urejali dokumentacijo za hiše.